Farsigift androidiha.com

اندرویدی ها در اینستاگرام

بازی جدید انگری بردز اندروید

فصل جدید بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Happy St. Patrick’s Day

فصل جدید بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Happy St. Patrick’s Day
فصل جدید بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Happy St. Patrick’s Day

در این بازی از قدرت های ویرانگر و بی همتای پرندگان عصبانی برای از بین بردن مخفیگاه خوک ها و کدو تبل های مزاحم در مراحل مختلف استفاده کنید و از خوک های سبزی که تخم های پرندگان را می دزدند انتقام بگیرید. در نظر داشته باشید که هر یک از این 720 مرحله نیاز به منطق، مهارت و نیروی بی رحم برای درهم شکستن دشمن دارد.