اندرویدی ها در اینستاگرام

دانلود رایگان برنامه ماشین حساب مهندسی برای اندروید

ماشین حساب مهندسی Panecal Plus v3.1.0

ماشین حساب مهندسی Panecal Plus v3.1.0

ماشین حساب مهندسی Panecal Plus v3.1.0

Panecal Plus ماشین حساب طراحی شده برای دستگاه های اندروید است. می توانید فرمول های مختلف را به برنامه داده و محاسبات را انجام دهید. امکان ویرایش محاسبات قبلی با کلید △ شدنی است. محاسبه توابع مثلثاتی، معکوس مثلثاتی، نمایی، تابع لگاریتمی، توان، توان عملکرد ریشه، فاکتوریل،تعیین ارزش قدرمطلق و ... از جمله مواردی است که این برنامه پشتیبانی می کند. حالت های DEG, RAD و GRAD برای زاویه، حالت های FloatPt, Fix, Sci و Eng، کلید های BS , DEL و INS، امکان جا به جایی مکان کلید ها و ...، از امکانات این ماشین حساب است.

ماشین حساب مهندسی با Mobi Calculator v1.3.10

ماشین حساب مهندسی با Mobi Calculator v1.3.10

ماشین حساب مهندسی با Mobi Calculator v1.3.10

Mobi Calculator یک ماشین حساب مهندسی است که در محاسبات می تواند کمک خوبی باشد و نیاز های ریاضی شما را برآورده می کند. نام قدیمی برنامه Cube Calculator است. برخی ویژگی ها:

- محاسبه عبارات ریاضی
- محاسبه درصد ( همانند تخفیف، مالیات و ...)
- مد Radix
- محاسبه زمان ( دو حالت )
- محاسبه توابع مثلثاتی، رادیان و درجه با ویژگی DMS ( درجه، دقیقه، ثانیه )
- محاسبه لگاریتم و دیگر توابع
- نمایش اعداد گرد
- وجود تاریخچه محاسبات
- گروه بندی نتایج
- دارا بودن تم های رنگی و دکمه های بزرگ
و ...

(بیشتر…)

ماشین حساب مهندسی با RealCalc Plus v1.7.4

ماشین حساب مهندسی با RealCalc Plus v1.7.4

ماشین حساب مهندسی با RealCalc Plus v1.7.4

RealCalc یک ماشین حساب قوی برای اندروید است که عملیات های ریاضی را با ویژگی های زیر انجام می دهد:

- عملیات جبری سنتی و RPN
- محاسبات کسری و تبدیل به / از اعشار
- محاسبات ثانیه ها، دقایق و درجات و تبدیل
- تاریخچه نتایج
- درصد گیری
- رادیان، درجه و ...
- حالت های نمایش مهندسی, علمی و نقطه ثابت
و ...

(بیشتر…)